Er lagerrummene forsynet med strøm? (1)

Nej, Nettolagers opbevaringsrum er ikke forsynet med strøm. 

 

Det er derudover ikke tilladt at tilslutte sig de strømkilder,, der måtte være på de forskellige afdelinger.