Hvilket låsesystem benytter Nettolager?

Man benytter app eller SMS til at åbne porten med.

Selve rummet aflåses med en sikkerhedsgodkendt hængelås og man til- og frakobler alarmen til rummet enten via app eller SMS.

Al “trafik” med app/SMS bliver logget i vores system både med hensyn til porte og opbevaringsrum.