Hvilket låsesystem benytter Nettolager?

Man benytter app eller SMS til at åbne vores port med. Al trafik online i forbindelse med appen/SMS'erne bliver logget i vores system med hensyn til åbning af porte, alarmer og opbevaringsrum.

  

Selve rummet aflåses med en sikkerhedsgodkendt hængelås og man til- og frakobler bevægelsesalarmen til rummet, enten via app eller SMS.