Hvad må jeg opbevare i mit rum?

Du kan opbevare alt det du har lyst til, undtagen eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker, alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter, dyr, eller gods der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige. 

  

Ved opbevaring af visse genstande, skal disse drænes for brændfarlige væsker, som bl.a. olie og benzin, før de kan opbevares. Dette gælder maskiner, motorcykler, bugges o.lign. 

  

Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.