Hvad må jeg opbevare i mit rum?

Du kan opbevare alt undtagen eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker samt brandfarlige væsker. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede rum. Der må ej heller opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige.