Gemmer systemet mit betalingskort, hvis jeg betaler via linket i mailen?

Du bestemmer selv, om du vil trykke på Forsæt uden at gemme, så betalingskortet ikke gemmes i vores system til fremtidige betalinger, eller om du vil gemme betalingskortet ved at trykke på betal og gem kort, så betalingerne efterfølgende sker automatisk hver d. 1. i måneden.