Oplysningspligt til kontaktpersoner

Nettolager ApS oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

 

Da du er blevet registreret som bruger eller nærmeste pårørende af en af vores kunder, har vi pligt til at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger.

 

Nettolager ApS, Grøftevej 4, 4180 Sorø, cvr.nr. 30 92 00 74, er dataansvarlig, og vi kan kontaktes gennem Brian Hansen, der er persondataansvarlig hos Nettolager ApS. Hvis du har spørgsmål til Nettolager ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Brian Hansen pr. mail: kundeservice@nettolager.dk eller telefonisk: 70 23 02 55.

 

Du kan desuden finde yderligere oplysninger i vores persondatapolitik, som du finder på vores hjemmeside www.nettolager.dk/persondatapolitik.

 

Formålet med Nettolager ApS behandling af dine personoplysninger er, at du som bruger, efter aftale med vores kunde, kan få adgang til det/de lagerrum, som vores kunde har lejet eller at du som nærmeste pårørende udelukkende er en ekstra kontaktmulighed, så du i sjældne tilfælde kan ringes op, når der er et akut behov for kontakt til vores kunde.

 

Hvis du ikke vil dele nødvendige og relevante oplysninger med Nettolager ApS i forbindelse med vores kundes lejeaftale, kan du ikke oprettes som bruger eller nærmeste pårørende på vegne af vores kunde.

 

Som bruger behandler vi oplysninger om dit navn og telefonnummer. Som nærmeste pårørende behandler vi kun oplysning om dit telefonnummer. Vi får oplysningerne fra vores kunde. Herudover registreres al ”trafik” med hensyn til adgang gennem porte og opbevaringsrum, som kun vedrører kunden og brugeren.

 

Retsgrundlaget for Nettolager ApS behandling af dine personoplysninger er primært databeskyttelsesforordningen, herunder art. 6, stk. 1, litra f, vedrørende vores kundes legitime interesse i at videregive dine oplysninger med henblik på at oprette dig som bruger.

 

Hvem deler Nettolager ApS dine oplysninger med?

Vi deler ikke dine oplysninger med andre.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger opbevares i forbindelse med vores kundes profil på Nettolager.dk. Vi bruger eksterne samarbejdspartnere til opbevaring af persondata, og vi har i den forbindelse indgået databehandleraftaler med de pågældende samarbejdspartnere.

 

Hvor længe opbevarer Nettolager ApS dine personoplysninger?

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi oprindeligt har indsamlet oplysningerne til. Dine kontaktoplysninger bliver slettet, når kundeforholdet ophører, eller hvis du anmoder om det.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er følgende:

 

-           Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Nettolager ApS behandler om dig, herunder formålet. Vi skal svare inden rimelig tid, dog senest en måned.

-           Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.

-           Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for samarbejdet eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.

-           Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

            

Du har også ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

;